Rot Başı Direksiyon sisteminin bir parçası olan rot başı, rot milini direksiyon deveboynunu bağlar. Rot başının uzunluğu montaj esnasında ayarlanabilmektedir. Konumlarına göre sağ ve sol rot başları olarak adlandırılırlar.
 
Rotil Rotiller, salıncak kolunun aks taşıyıcı vasıtasıyla araç tekerleğine bağlantısını sağlayan hareketli parçalardır, küresel mafsallardır. Üst ve alt salıncaklardaki kullanımlarına bağlı olarak üst ve alt rotil olarak adlandırılırlar.
 
Rot Mili , direksiyon komuta kolunun (pitman kolu) rot başına olan bağlantısını sağlayan parçadır.
 
Burç Burçlar, rotilli kol ve salıncak kollarının üzerine dikey ya da yatay olarak yerleştirilirler ve bu parçaların araç şasesine bağlantısını sağlayarak aracın maruz kaldığı yanal ve boyuna kuvvetleri sönümlerler. Salıncak kollarının üzerinde bulunduk pozisyonlara göre sağ, sol, ön, arka, merkez burçları olarak adlandırılırlar.
 
Z-Rot, sürüş konforunu sağlamak için tekerleğin aşağı-yukarı hareketini denge çubuğu vasıtasıyla diğer tekerleğe ileten süspansiyon sistemin bir bağlantı elemanıdır. Bu bağlantı sayesinde, virajlarda aracın direksiyon hâkimiyeti artar, kayması, savrulması ve sağa-sola yatması engellenir.
 
Salıncak & Rotilli Kol Araç süspansiyon sisteminin bir parçası olan salıncak kolları, ön süspansiyon sistemlerinde aks taşıyıcısı, direksiyon sistemi elemanları, denge çubuğu, yay ve amortisörlerle bir bütün oluştururlar. Salıncaklar, tekerlekleri düzgün konumda tutarak çeşitli yönlerden gelen kuvvetlere karşı hareketlerini sınırlayıp ancak yukarı ve aşağı yöndeki hareketlere izin verirler, bir diğer ifade ile aracın maruz kaldığı yanal kuvvetleri karşılarlar.
Salıncak kolları, burçlar vasıtasıyla süspansiyon çatısına ve rotil vasıtasıyla da aks taşıcısına tutturulmuştur. Kontrol kolunda ise salıncak kolundaki üçlü bağlantıdan farklı olarak bir burç ve bir rotilden oluşan iki noktalı bir bağlantı söz konusudur. Şaseye bağlantı pozisyonlarına göre alt ve üst; tekerleğin yönüne göre ise sağ ve sol salıncak kolları olarak adlandırılırlar.